Tub termocontractibil

1

Tub termo dimens.STS-012.

Nr. articolSKT-STS-012
2

Tub termo dimens.STS-016.

Nr. articolSKT-STS-016
3

Tub termocontr. 3,2-1,6 mm abs.

Nr. articolSKT-ST55-032-BL
4

Tub termo dimens.STS-024.

Nr. articolSKT-STS-024
5

Tub termocontr.4,8-2,4 mm rosu.

Nr. articolSKT-ST55-048-R
6

Tub termocontr 3,2-1,6 mm rosu.

Nr. articolSKT-ST55-032-R
7

Tub termocontr. 6,4-3,2mm rosu.

Nr. articolSKT-ST55-064-R
8

Tub termo dimens.ST55-19-9.5 mm NG.

Nr. articolSKT-ST55-191-B
9

Tub termocontr. 4,8-2,4 mm ng.

Nr. articolSKT-ST55-048-B
10

Tub termocontr. 9,5-4,8 mm ng.

Nr. articolSKT-ST55-095-B
11

Tub termocontr.2,4-1,2 mm rosu.

Nr. articolSKT-ST55-024-R
12

Tub termocontr. 9,5-4,8mm rosu.

Nr. articolSKT-ST55-095-R

Tub termocontractibil

1

Tub termo dimens.STS-012.

Nr. articolSKT-STS-012
2

Tub termo dimens.STS-016.

Nr. articolSKT-STS-016
3

Tub termocontr. 3,2-1,6 mm abs.

Nr. articolSKT-ST55-032-BL
4

Tub termo dimens.STS-024.

Nr. articolSKT-STS-024
5

Tub termocontr.4,8-2,4 mm rosu.

Nr. articolSKT-ST55-048-R
6

Tub termocontr 3,2-1,6 mm rosu.

Nr. articolSKT-ST55-032-R
7

Tub termocontr. 6,4-3,2mm rosu.

Nr. articolSKT-ST55-064-R
8

Tub termo dimens.ST55-19-9.5 mm NG.

Nr. articolSKT-ST55-191-B
9

Tub termocontr. 4,8-2,4 mm ng.

Nr. articolSKT-ST55-048-B
10

Tub termocontr. 9,5-4,8 mm ng.

Nr. articolSKT-ST55-095-B
11

Tub termocontr.2,4-1,2 mm rosu.

Nr. articolSKT-ST55-024-R
12

Tub termocontr. 9,5-4,8mm rosu.

Nr. articolSKT-ST55-095-R