Top of the page

Oportunitate accesare fonduri pentru sisteme fotovoltaice: fondul de modernizare

Echipa Promelek are o vastă experiență în antrepriza generală pe implementarea de soluții și sisteme fotovoltaice din surse proprii ale beneficiarului sau prin accesarea de fonduri, inclusiv partea de studii de fezabilitate. Avem plăcerea să Vă atragem atenția asupra unei noi oportunități de accesare fonduri pentru sisteme fotovoltaice: Fondul pentru modernizare în România, destinată clienților cu consumuri medii și mari (unități industriale în special, dar nu numai), care poate asigura o finanțare nerambursabilă de cca 50% pentru proiectele de sisteme și centrale fotovoltaice.

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

Proiectul urmărește sprijinul financiar acordat pentru investiţii destinate producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Fondului de Modernizare și se bazează pe o  procedură de ofertare concurențială pentru selecția proiectelor, prin platforma electronică dedicată FM.

Principalul obiectiv urmărit este producţia majorată a energiei electrice din surse regenerabile, prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul FM.

Finanţarea proiectelor în cadrul acestei operaţiuni este de tip nerambursabil şi constă în prefinanţarea şi rambursarea cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare.

Acțiunile și activitățile finanțabile:
1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
3. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă
4. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogaz
5. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală
6. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro
 
Valoarea maximă a ajutorului de stat este de 20 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.
Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie din surse solare, eoliene, hidro, geotermale, biomasă sau biogaz.

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate, precum și regiile autonome, legal constituite și înregistrate la ONRC în România.
 
Bugetul total estimat al schemei de sprijin multianuale este echivalentul în lei a sumei de 550.000.000 euro din Fondul pentru Modernizare, din care 200.000.000 EUR pentru energie solară. Valoarea ajutorului de solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime pentru energie solară 425.000 Euro/MW, costurile de operare nefiind eligible. Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar.

Pentru mai multe detalii, vezi Ghidul solicitantului pentru Fondul pentru modernizare în România.

Oportunitate accesare fonduri pentru sisteme fotovoltaice: fondul de modernizare

Echipa Promelek are o vastă experiență în antrepriza generală pe implementarea de soluții și sisteme fotovoltaice din surse proprii ale beneficiarului sau prin accesarea de fonduri, inclusiv partea de studii de fezabilitate. Avem plăcerea să Vă atragem atenția asupra unei noi oportunități de accesare fonduri pentru sisteme fotovoltaice: Fondul pentru modernizare în România, destinată clienților cu consumuri medii și mari (unități industriale în special, dar nu numai), care poate asigura o finanțare nerambursabilă de cca 50% pentru proiectele de sisteme și centrale fotovoltaice.

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

Proiectul urmărește sprijinul financiar acordat pentru investiţii destinate producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Fondului de Modernizare și se bazează pe o  procedură de ofertare concurențială pentru selecția proiectelor, prin platforma electronică dedicată FM.

Principalul obiectiv urmărit este producţia majorată a energiei electrice din surse regenerabile, prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul FM.

Finanţarea proiectelor în cadrul acestei operaţiuni este de tip nerambursabil şi constă în prefinanţarea şi rambursarea cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare.

Acțiunile și activitățile finanțabile:
1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
3. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă
4. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogaz
5. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală
6. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro
 
Valoarea maximă a ajutorului de stat este de 20 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.
Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie din surse solare, eoliene, hidro, geotermale, biomasă sau biogaz.

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate, precum și regiile autonome, legal constituite și înregistrate la ONRC în România.
 
Bugetul total estimat al schemei de sprijin multianuale este echivalentul în lei a sumei de 550.000.000 euro din Fondul pentru Modernizare, din care 200.000.000 EUR pentru energie solară. Valoarea ajutorului de solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime pentru energie solară 425.000 Euro/MW, costurile de operare nefiind eligible. Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar.

Pentru mai multe detalii, vezi Ghidul solicitantului pentru Fondul pentru modernizare în România.